İstanbul Teknik Üniversitesi
www.itu.edu.tr

İTÜ Vakfı
www.ituvakif.org.tr

İTÜ Mezunları Derneği
www.itumd.org.tr

İTU Birlik İzmir Şubesi
www.ituizmirmd.org

İTÜ Bursa Mezunlar Derneği
www.ituderbursa.org

İTÜ Mezun Bilgi Sistemi
www.mbs.itu.edu.tr

Antalya İTÜ Mezunlar Derneği
www.antalyaitumezunlari.com

Gaziantep İTÜ Mezunlar Derneği
www.itugaziantep.org

İTÜ Kanada Mezunlar Derneği
www.itu.ca

İTÜ Alumni Association International
www.itumuk.com

İTÜ DEnizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği
www.itudefamed.org.tr

İTU Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Derneği
www.itutmdkmezunlari.org.tr
www.itutmdkmezder.org.tr

 İTÜ Mezunlar Derneği USA
www.itjumdusa.org

Vakıftepe
www.vakiftepe.com

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Vakfı
www.defav.com

İTÜ Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Mezunları Derneği
www.itugimder.org.tr

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
www.mmo.org.tr

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
www.emo.org.tr

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
www.imo.org.tr

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
www.maden.org.tr

TMMOB Petrol Mühendisleri Odası
www.pmo.org.tr

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
www.kmo.org.tr

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası
www.meteoroloji.org.tr

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
www.metalurji.org.tr

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası
www.fmo.org.tr

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
www.emo.org.tr

Tük Müteahhitler Birliği
www.tmb.org.tr

Asfalt Mühendisleri Derneği
www.asmud.org.tr

INTES
www.intes.org.tr