İtübirlik Türk Sanat Müziği Korosu Çalışmalarına Başlıyor

İTÜ BİRLİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSUNUN 2017-2018 döneminde, Şef ve Hoca ÖZGEN GÜRBÜZ’ ün yönetiminde birlikte olacağız. Bu döneme ait plânlarımız arasında; yıllık 2 koro konseri dışında, müzikle ilgili çeşitli konularda konferanslar, korodaki arkadaşlarımız arasında oluşturulacak 2’li,3’lü solist gruplarıyla mini konserler, şan çalışmaları, vb. müzik etkinlikleri yapılması gibi faaliyetler bulunmaktadır. Çalışmalarımızın, işbirliği, karşılıklı hoşgörü, dostluk, ciddiyet ve samimiyet içinde devam etmesi dileklerimizle, hepinize en içten saygı ve sevgilerimizle duyuruyoruz. Çalışmalar; PAZAR günleri, 11.00-13.00 saatleri arasında Büklüm Sokak No: 71 de İTÜ EVİ Binası 4. Katında yapılacaktır. İLK ÇALIŞMA için 24 Eylül 2017 Pazar günü saat 11.00’ da hepinizi bekliyoruz. Hocamızın Özgeçmişi aşağıdadır.

 

 Özgen GÜRBÜZ; 15 Nisan 1951 tarihinde Amasya-Merzifon’ da dünyaya geldi. Annesi, Fehmiye Hanım, babası Ankara Atatürk Lisesi emekli müdürlerinden Hüseyin GÜRBÜZ’ dür. Ailenin ilk çocuğu olan Hasan Özgen GÜRBÜZ’ ün bir kız, bir erkek kardeşi vardır.

Özgen GÜRBÜZ öğrenim hayatına; Ardahan-Posof İlkokulunda başladı. Daha sonra Konya Kız Tatbikat ve Kastamonu -Devrekâni İlkokullarında devam etti.  Ortaokul ve Liseyi Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesinde parasız yatılı olarak tamamladı. Liseyi bitirdikten sonra bir yıl Ankara Hukuk Fakültesine devam etti.1976 kurulan ve dalında ilk olan “İstanbul Türk Müziği Devlet Konservatuarı” ile “Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü” mezunudur.

 

Özgen GÜRBÜZ;

1976 -1977 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde Tanbur Sanatçısı,
1977 -1979 yılları arasında Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Klâsik Türk Müziği Korosunda Tanbur (Ses) Sanatçısı,
1979 -1984 yılları arasında Ankara Radyosunda Tanbur Sanatçısı,
1980 -1984 yılları arasında Serbest Büro İnşaat Mühendisi,
1984 -1986 yılları arasında Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde “Kutlutaş – Enka” Firmalarının toplu konut projelerinde Saha Mühendisi, Kalite Kontrol Mühendisi ve Betonarme – Karkas Grubu Koordinatörü,
1986 –1990 yılları arasında TRT Müzik Dairesinde Uzman ,
1990- 2005 yılları arasında TRT Müzik Dairesi Türk Sanat Müziği Müdürü
olarak çalıştı.

15.04.2016 tarihinde, TRT Müzik Dairesi Başkan Yardımcısı görevinden yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldı.

TRT Müzik Dairesinde ve Ankara Radyosunda görev yaptığı yaklaşık 30 yıllık süre içinde, TRT, Valilikler, Belediyeler vd. kuruluşlarca açılan çok sayıda beste yarışmasının şartnamelerini hazırladı. Yarışma kurullarında başkanlık, üyelik ve koordinatörlük yaptı. 1987 TRT-TÜTAV Beste Yarışmasının Teknik Koordinatörlüğünü yaptı.Seçici Kurul Üyeliği,şartnamenin hazırlanmasını sağladı.                                                                                                                       TRT’de Sınav, Araştırma, Denetleme, Repertuar ve Özel Danışma Kurullarında, Başkanlık ve Üyelik görevleri yaptı. Spiker, sesçi, tonmayster vd kadrolarda kuruma yeni alınan personelin, kurum içi eğitimlerinde öğretmenlik görevleri yaptı.

TRT TSM Repertuarının TRT’de, yurdumuzda ve her yerde aynı-tek numara sistemine geçilmesini bizzat projelendirerek, kendi Müdürlüğü döneminde hayata geçirdi.2 ayrı kitap halinde basımının gerçekleştirilmesini sağladı.

13 yıl devam eden TRT Türkiye Amatör Ses Yarışmalarının TRT’ye Proje önerisi olarak teklifi ve yarışmanın yürütülmesi, kendisi tarafından yapıldı.

TRT TSM Çocuk ve Gençlik Korolarının kurucusu, şefi ve eğiticisi olarak hizmet verdi.                                                                                                                       Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığınca 2007 yılında Ankara’da düzenlenen “Uluslararası 38.ICANAS Kongresi” nde Türk Müziği Bölümü Sorumlusu ve Panel Başkanı olarak görev yaptı.

Ankara Radyosunda Koro Şefi, Tanbur ve Lâvta Sanatçısı  ve TSM Çocuk ve Gençlik Korolarında Eğitici ve  Şef,  TRT Yönetim Kurulu kararıyla, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında ve Rektörlük Seçmeli Dersler Koordinatörlüğünde,ek ders öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

TRT’de hâlen uygulanmakta olan “Müzikle İlgili Talimatlar ve Esaslar” ı zamanın Müzik Dairesi Başkanı Zihni Derçin ile birlikte hazırlayıp, talimatlandırarak; Makam onayında sonra kitap haline getirilmesinde ve TRT’deki Sanatçılar, Topluluklar, Korolar ile Müzik konularında görev yapan Denetleme, Repertuar, Araştırma vd. Kurulların çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesini ve uygulamaların izlenerek daha verimli hale getirilmesinde görev aldı.

TRT tarihinde TSM dalında satışa çıkarılan ilk Repertuar kitaplarının , ilk kaset ve CD’lerin  projeleri, kendi Müdürlüğü döneminde kendi önerileri ile gerçekleştirildi. Kullanılan materyalin ve sanatçıların seçiminde, prodüksiyonun her aşamasında, kitapçıkların yazılması vd. konularda 1. derece görev yaptı.

2015 yılında; 5850 kişinin başvurduğu, TRT’ye alınacak Stajyer THM, TSM ve ÇSM Ses Saz Sanatçıları ile Tonmaysterler için açılan Genel Duyurulu Sınavların mevzuat güncelleme çalışmaları ve organizasyonu ile Sınav Kurullarında Jüri üyesi olarak görev aldı.

1993 yılında bir yıl süreyle, TRT Ankara Televizyonu tarafından hazırlanan ve yurtdışına yönelik olarak yayınlanan “Yaşam ve Melodi” adlı televizyon Müzik programının Sunuculuğunu ve Danışmanlığını yaptı.

TRT Ankara Radyosunda 2008 yılında,1 yıl süreyle “Gençlere TSM” adlı Radyo programının danışmanlığını ve sunuculuğunu yaptı.

TRT Ankara Radyosu TRT-Nağme ve R-4 kanallarında Canlı olarak yayınlanan “Sesimiz Sazımız” adlı Radyo programının danışmanlığını ve sunuculuğunu yaptı. (2010’a kadar)

Halen TRT Ankara Radyosu TRT-Nağme  kanalında Canlı olarak yayınlanan “Tarihsel Akışı İçinde Klâsik Türk Müziği Programı” adlı Radyo programının danışmanlığını ve sunuculuğunu yapmaktadır.(2017)

Müziğe mandolin ve keman çalan babası ile sesi güzel olan annesinin teşvikiyle başladı. Ortaokulda melodika mandolin, , akordeon çalmasını, ODTÜ öğrenciliği sırasında Tanbur ve Ud çalmasını kendi kendine öğrendi. Cinuçen TANRIKORUR ve Erol SAYAN’ ın koro derslerine katıldı. Konservatuar yıllarında Necdet YAŞAR, Bekir Sıtkı SEZGİN ve Aka Gündüz KUTBAY  ile birlikte müzik icra etme ve onlardan yararlanma şansına ulaştı.

Ercüment BERKER, Nevzat ATLIĞ, Cafer AÇIN, Cüneyt ORHON, İsmâil Baha SÜRELSAN, Kenan YOMRALI, Saim KONAKÇI, Yılmaz PAKALINLAR, Zihni DERÇİN gibi değerli şahsiyetlerin teşvik, destek ve yardımlarını gördü. A.Nuri GÖZEN, Sevgi SELVİ, Erol DİKEÇ ve Sabri AKÇA, kendisini müzik konusunda desteklemiş ve beste çalışmalarına teşvik etmiş lise öğretmenleridir.

Özgen GÜRBÜZ ilk bestesini 1968 yılında Lise son sınıfta okurken yaptı. Hicaz makamında olan bu şarkının kendisinin yazdığı, o zamanki sözleri farklıydı. Bu sözleri beğenmediği için yıllar sonra değiştirdi ve bugün TRT Repertuarında yer alan,“Ne hallere düşer insan sevince” ilk mısraıyla başlayan ve “Sev de gör gülüm” adıyla bilinen bestesi haline dönüştürdü.

Tanbur, Lâvta, Ud, biraz Piyano ve Kemençe çalan Özgen GÜRBÜZ’ ün Şubat / 2017 yılı itibariyle, TRT Repertuarında 24, toplam olarak ise 40 civarında eseri bulunmaktadır.                                                                                                                  İLESAM tarafından Azebaycan ve Türkmen Şairle Yazarlar Birliği işbirliğiyle düzenlenen “Mahnıdan Şarkıya” ve Hoyrattan Şarkıya” projelerinde, Seçici Kurul üyesi, besteci olarak görev aldı ve TRT TV Canlı yayın Final programlarının Şefliğini yaptı.

 

ÖDÜLLERİ:

Finali 07 Ekim 1991 tarihinde,İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonda
yapılan “Türk Müziği Çevre Çocuk Şarkıları Yarışması” nda sözleri de

kendisine ait olan “Dünyâmız Güzel” mısraıyla başlayan “Dünya Bizim” isimli

Hicaz makamındaki Çocuk şarkısı ile ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜNÜ paylaşmıştır.

Sözlerini Uğur GÜR’ ün yazdığı “Bana Gel, Sevgilim Ol” isimli Hicaz makamındaki şarkısıyla, “Milliyet Gazetesi 1995’in En Sevilen 10 Şarkısı” Anketinde DOKUZUNCULUK ödülü almıştır.
Sözleri ve Müziği kendisine ait olan “Kömür Gözün Aklım Aldı Aklımı Balam” isimli Nihavend şarkısıyla “Milliyet Gazetesi 1991‘in En Sevilen 10 Şarkısı” Anketinde DOKUZUNCULUK ödülü almıştır.
Sözlerini Uğur Gür’ün yazdığı “Beni Gönlüne Alsan Orda Uyuyup Kalsam” isimli Rast şarkısıyla “Milliyet Gazetesi 1998’in En Sevilen 10 Şarkısı” Anketinde Mansiyon ödülü almıştır.
 

PLAĞA OKUNMUŞ ESERLERİ:

 

MELİHAT GÜLSES  – “Hüznün Hikâyesi” – CD

ATEŞ ALEVDE DEĞİL, ASIL KÖZDE GİZLİDİR
(Söz: Dr. Hüsamettin OLGUN / Müzik: Özgen GÜRBÜZ)

NESRİN ERSİPAHİ-“SEV DE GÖR”– CD

SEV DE GÖR (Ne hallere düşer insan sevince)
(Söz: Faika SARP / Müzik: Özgen GÜRBÜZ)

YALI BOYUNDAN NAĞMELER – “T.C. Amasya Valiliği” – CD

KÖMÜR GÖZÜN AKLIM ALDI, AKLIMI BALAM
(Söz ve Müzik: Özgen GÜRBÜZ)

Solist: Mehmet AVŞAR

ATEŞ ALEVDE DEĞİL, ASIL KÖZDE GİZLİDİR
(Söz: Dr. Hüsamettin OLGUN / Müzik: Özgen GÜRBÜZ)

Solist: Mehmet AVŞAR

SEMA ÖNDER-ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ –KASET

BENİ GÖNLÜNE ALSAN ORDA UYUYUP KALSAM

(Söz: Uğur GÜR / Müzik: Özgen GÜRBÜZ)

          Özgen GÜRBÜZ;

 “Türk Mûsıkîsinde kullanılan koma aralığının frekansına ilişkin bir araştırma”,

“Bir Halk çalgısı üzerine perde analizi”,

         “Uşşak Makamı dizisinde kullanılan ikinci derece üzerine bir araştırma” adlarını verdiği ve Türkiye’de dalında ilk olan ve o yıllarda yurdumuza yeni giren ve yalnız ODTÜ’de bulunan Bilgisayarlardan yararlanarak Ses fiziği, ses ve makam dizileri üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapmış, bu çalışmalardan ilk ikisi teksir halinde, sonuncusu ise “TRT Müzik Dairesi Yayını” olarak 1983 yılında bastırılmıştır.

TRT Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu Kurucu Şefi-Eğiticisi, TSM Gençlik Korosu Şefi-Eğiticisi ,Hacettepe Üniversitesi HÜTSAM Hazırlık ve Öğrenci Koroları Şefi, Millî Eğitim Bakanlığı ve Çankaya Halk Merkezi Türk Sanat Müziği Koroları Şefi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Müziği Korosu Şefi,İTÜ Türk Müziği Korosu Şef Yardımcısı,TEK SAN DER TSM Korosu, Ankara İTÜ BİRLİK TSM Korosu, TEV Ankara Şubesi TSM Korosu, TED Ankara Koleji TSM Çocuk Korosu ve daha birçok amatör derneğin TSM Korosu Şefi, Eğiticisi olarak müziğimize hizmet etmiş olan Özgen GÜRBÜZ; İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuarınca düzenlenen I. ve III. Türk Müziği Sempozyum’ larına ve Kültür Bakanlığı’nca düzenlenen I. Türk Müziği Kongresine bildiriler sundu ve konuşmacı olarak katıldı.

1990 yılında, o zamanki adıyla Sovyetler Birliği’nin Sverdlovsk Kentinde düzenlenen Çocuk Festivalinde, TRT TSM Çocuk Korosunu yönetti.1997 yılında Güney Kore Seul kentinde düzenlenen “Pi’ri Festival” inde; Türk Musikisi nazariyatı üzerine, İngilizce olarak ve Lavta-Ney çalgılarıyla uygulama da yapılarak Koreli müzik adamlarına konferans sundu.Festivale katılan Türk delegasyonunun başkanlığını yaptı.Kore Kültür bakanı ile birlikte, etkinliğe katılan bütün sanatçıların temsilcisi olarak kapanış konuşmasını yaptı.

Hilâl Hanım ile evli olan Özgen GÜRBÜZ; Zeynep Merve (1986) ve Yiğit (1989) isimli iki çocuk babasıdır.

Özgen GÜRBÜZ; MESAM (Türkiye Musîki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) üyesidir.